Kalendarz Pana Młodego

Tradycyjnie, pan młody ma mniej obowiązków ni panna młoda przy planowaniu ślubu, ale jego wkład jest bardzo ważny. Poniżej znajduje się lista rzeczy, które będzie musiał robić.

KALENDARZ PANA MŁODEGO

SZEŚĆ MIESIĘCY PRZED ŚLUBEM
Zamów dla panny młodej pierścionek zaręczynowy/obrączkę ślubną.
Zacznij przygotowywać listę gości ze swojej strony.
Umów się na wizytę u kapłana.
Jeśli dzielicie wydatki na ślub i wesele, ustal je z narzeczoną i rodzicami.
Omów z narzeczoną ilu drużbów będziecie potrzebowali (zwykle jeden na każde 50 gości) i zacznij ich wybierać.
Omów plany na miesiąc miodowy z narzeczoną i zacznij przygotowywać transport i rezerwacje.
Jeśli zamierzacie wyjechać za granicę, upewnij się, że macie ważne paszporty i postaraj się o wizy i niezbędne szczepienia.

TRZY MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
Zamknij listę gości i przekaż ją narzeczonej.
Omów i zamów strój ślubny.
Wybierz świadka i drużbów, zaproś ich do uczestnictwa w przygotowaniach.
Omów z drużbami ich stroje ślubne.
Zakończ planowanie miesiąca miodowego – zamów bilety.

JEDEN MIESIĄC PRZED ŚLUBEM
Wybierz bukiet panny młodej i bukieciki na nadgarstek; uzgodnij z narzeczoną ozdoby do butonierek dla mężczyzn uczestniczących w weselu i bukiecik dla matek. Nazwa i telefon kwiaciarni ______
Odbierz pierścionek panny młodej – sprawdź czy grawerunek jest w porządku.
Przygotuj noclegi dla rodziny i drużbów spoza miasta. Nazwa hotelu, telefon ____
Wybierz upominki dla panny młodej i drużbów.
Upewnij się, że wszystkie potrzebne dokumenty – prawne, medyczne i religijne – są w porządku.
Upewnij się, że wszyscy pomocnicy i drużbowie mają zamówione stroje i dodatki.

DWA MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
Uzgodnij z narzeczoną dzień odebrania zezwolenia na ślub (w kraju, w którym odbędzie się ceremonia)
Ustal szczegóły dotyczące wieczoru kawalerskiego (jeśli zamierzasz go robić). Miejsce i data _____
Ustal ze swoim świadkiem transport na lotnisko (lub miejsce, z którego wyruszycie w podróż poślubną).
Upewnij się, że wszystkie rezerwacje na miesiąc miodowy są zrobione.

TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Podziękuj i wręcz prezenty swoim drużbom i pomocnikom (na wieczorze kawalerskim).
Przypomnij świadkowi i drużbom o próbie przed ślubem, powiadom o miejscu i czasie obiadu próbnego.
Wyjaśnij wszelkie kwestie związane z usadzeniem gości głównemu drużbie.
Włóż opłatę dla kapłana do koperty i przekaż ją swojemu świadkowi (on ją dostarczy)
Przygotuj ubrania na przebranie po weselu.
Spakuj się na miesiąc miodowy.
Przygotuj przeprowadzkę do nowego domu.

JEDEN DZIEŃ PRZED ŚLUBEM
ODPRĘŻ SIĘ I CIESZ SIĘ SWOIM SPECJALNYM DNIEM!
 


The groom traditionally has fewer responsibilities than the bride when planning for the wedding, but his involvement is very important. Below is a list of things he will need to do.

GROOM’S CALENDAR

SIX MONTHS BEFORE WEDDING
Order bride’s engagement/wedding rings.
Start making our your guest list.
Arrange a visit with clergyperson.
If you are sharing wedding expenses, discuss with fiancée and parents.
Discuss with your fiancée how many ushers you will need (about one for every 50 guests) and Begin to select them.
Discuss honeymoon plans with your fiancée and start making transportation and accommodation reservations.
If you are travelling abroad, be sure to update your passport, arrange for visas, and check on inoculations.

THREE MONTHS BEFORE WEDDING
Complete your guest list and give it to your fiancée.
Discuss and order wedding attire.
Decide who you want as your best man and ushers; invite them to participate. ___
Discuss with attendants their wedding attire.
Complete honeymoon plans – buy tickets.

ONE MONTH BEFORE WEDDING
Decide on bride’s bouquet and going-away corsage; check with fiancée on boutonnieres for men in the wedding party and mother’s corsages. Name and number of florist _____
Pick up bride’s ring – check engraving.
Arrange lodgings for relatives and ushers from out-of-town. Hotel name & number___
Select gift for your bride and attendants.
Make sure necessary documents – legal, medical, and religious – are in order.
Make sure all attendants and ushers have ordered their attire.

TWO WEEKS BEFORE WEDDING
Make a date with your fiancée to get the marriage license. In country where ceremony takes place.
Check on arrangements for the bachelor dinner (if you are giving it). Location ___ Date ____
Arrange with your best man for transportation from the reception to the airport (or from wherever you are planning to leave for honeymoon).
Double check honeymoon reservations.

ONE WEEK BEFORE WEDDING
Present gifts to your attendants (at the bachelor party).
Remind your best man and ushers of the rehearsal time and place, and fill them in on rehearsal dinner details.
Explain any special seating arrangements to the head usher.
Put the clergyperson’s fee in a sealed envelope and give it to the best man (he will deliver it).
Get your going-away clothes ready so you can change after the reception.
Pack for your honeymoon.
Arrange moving belongings to your new home.

DAY BEFORE THE WEDDING
RELAX AND ENJOY YOUR SPECIAL DAY!